Senin , 17 Juni 2019
Home / Fatwa / Dewan Fatwa Mesir : Pintu Taubat untuk Pelaku Dosa Besar
DWRose_Glowing Warmth_a0ZqSQ

Dewan Fatwa Mesir : Pintu Taubat untuk Pelaku Dosa Besar

Assalamualaikum ustad. Bagaimana seseorang yang saat ini telah berusia sekitar 36 Tahun, telah melakukan beberapa dosa besar di masa kecilnya, diantaranya zina, minum minuman keras, judi, serta mengambil barang orang lain yang bukan haknya dan ia pun tidak mampu untuk mengembalikannya. Apakah pintu taubat masih terbuka untuknya ? Dan apa saja yg harus ia lakukan agar taubatnya diterima ?

 

Jawaban :

Asshalatuwasalam ala rasulillah amma ba’du :

Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Az-Zumar: 53)

Dalam surat Al Imran Allah berfirman panjang lebar : “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”

Di dalam shahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, beliau berkata, “Wahai Rasulullah saw. dosa apa yang paling besar di sisi Allah?” Beliau bersabda, “Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Dia-lah yang menciptakanmu.” Kemudian ia bertanya lagi, “Terus apa lagi?” Beliau bersabda, “Engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu.” Kemudian ia bertanya lagi, “Terus apa lagi?” Beliau bersabda, “Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu.”

Kemudian akhirnya Allah turunkan surat Al Furqon ayat 68, “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).”

Di dalam kitab Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, “Wahai manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari.

Oleh karena itu, bagi orang-orang yang telah melakukan dosa besar bersegeralah untuk kembali dan bertobat kepada Allah SWT , dengan menyesali atas apa yang telah dikerjakan dan bertekad untuk tidak mengulanginya serta memperbanyak amal ibadah seperti istighfar, tilawah al qur’an, shalat dan ibadah-ibadah lainnya, karena amal-amal kebaikan tersebut dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu.

Diriwayatkan dari Amr bin Ash r.a. ia berkata, “Suatu saat Mu’adz bin Jabal akan melakukan safar, lalu ia berkata, “Berikanlah aku nasihat wahai Rasul.” Lalu Rasulullah saw. berkata, “Jika engkau melakukan keburukan, bersegarah untuk berbuat kebaikan.”

Dan diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Bertakwalah kalian semua walaupun dengan separuh biji kurma.

Dari Mu’adz bin Jabal r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Puasa adalah benteng dan sedekah akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api.”

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Menyempurnakan wudhu pada keadaan yang dibenci (seperti pada keadaan yang sangat dingin, pen.), banyak berjalan ke masjid, dan menunggu shalat berikutnya setelah shalat. Maka itulah ribath, itulah ribath.”

Bagi mereka yang telah melakukan dosa, baik itu kecil maupun besar, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang tulus disertai dengan penyesalan, serta menjaga diri untuk tidak menceritakan dosa-dosa tersebut kepada orang lain, sebab hal itu merupakan aib bagi dirinya sendiri yang telah Allah jaga dan tutup.

Kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak sedakah,menyantuni fakir miskin dengan mengharapkan rahmat Allah, ampunan serta ridha-Nya. Semoga Allah SWT menerima taubatnya, dan sungguh Allah SWT mencintai orang yg bertaubat kepada nya.

Sumber : Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah (Dewan Fatwa Mesir)

Nomor : 6699

Tanggal : 26/6/2003

Penerjemah : Nasheer

Comments

comments

Tentang M. Nasir Azzainy

Lihat Juga

maruf-Amin-MUI-201508270954371

Ini 11 Poin Fatwa MUI : Bermuamalah yang Diharamkan di Media Sosial

JAKARTA–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial pada ...

Tinggalkan Balasan