Ceramah Agama: Nama dan Sifat-sifat Allah oleh Ustadz Fauzi Bahreisy

Video Ceramah Majlis Ta’lim Al Iman : Nama dan Sifat-sifat Allah oleh Ustadz Fauzi Bahreisy