Melihat Pendapat yang Membolehkan dan Menolak Nishfu Sya’ban