Menuntut Ilmu oleh KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii