Imam Ahmad menasihatkan, “Tidaklah seseorang menghina saudara muslimnya atas suatu dosa, melainkan dia juga jatuh pada dosa yang sama sebelum matinya.”
Lanjut Ahmad bin Hanbal, “Lunakkanlah hatimu dengan hanya memasukkan yang halal kedalam perutmu.”
“Jika bumi mengecil jadi seremah roti, lalu seorang muslim menyuapkan itu pada saudaranya, ini bukanlah pemborosan.”
 
Sumber :
Menyimak Kicau Merajut Makna, Salim A. Fillah, ProU Media

X