Peristiwa Tanjakan Emen Jangan Dikaitkan Dengan Mistis