Yusuf bin Asbath rohimahullah asy-Syaibani’1 (wafat tahun 195 H) yang terkenal sebagai tokoh yang zuhud lagi populer dengan nasehat-nasehatnya yang berharga. Berguru kepada seorang ulama besar Islam Sufyan ats-Tsauri, Zaidah bin Qudamah dan ulama-ulama lainnya. Allah swt menganugrahi Yusuf muda dengan guru-guru shohibbul sunnah, ahli hadits dan imam agama pada masa mereka, serta sosok teladan yang baik.
Yusuf bin Asbath rahimahullah berkata:
علامة حسن الخلق عشرة أشياء:
“Tanda seseorang itu berakhlak mulia ada 10 hal :
١ – قلة الخلاف.
1. Jarang berselisih.
٢- حسن الإنصاف
2. Baik dalam bersikap adil.
٣ – ترك تطلب العثرات.
3. Meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain.
٤ – تحسين ما يبدو من السيئات.
4. Berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak.
٥ – التماس المعذرة.
5. Mencarikan udzur bagi orang yang salah.
٦ – احتمال الأذى.
6. Bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan.
٧ – الرجوع بالملامة على نفسه.
7. Introspeksi dengan mencela diri sendiri yang juga penuh kekurangan.
٨ – التفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره.
8. Hanya sibuk mengurus aib-aib sendiri tanpa mengurusi aib orang lain.
٩ – طلاقة الوجه.
9. Wajah ceria.
١٠ – لين الكلام.
10. Lembut perkataannya.”
 
Sumber : At-Tanwir Syarh al-Jami’ ash-Shaghir, juz 5 hlm. 535
Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan kaum yang tawadhu’ dan memperbaiki diri, bukan takabbur lagi congkak. Allahumma amiin

X