Hindun binti 'Utbah : Terbaik di Masa Jahiliyah, Terbaik di Masa Islam