Liwa dan Rayah, Bendera Panji Islam Semasa Rasulullah