Biasakan Dzikrullah Sepanjang Hari. Berkata Abu Hamzah Al Baghdadi:
“Sesuatu yang mustahil bila engkau mencintai Allah kemudian tidak mengingatNya, mustahil kau mengingat Allah namun tidak merasakan kenikmatan berzikir, mustahil pula engkau merasakan kenikmatan berzikir kemudian disibukkan dengan selain-Nya.”
Firman Allah:
“Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.” (QS. An-Nisaa: 103)
 
Sumber :
Ramadhan Sepenuh Hati, M. Lili Nur Aulia

X