Oleh : M. Lili Nur Aulia
 
Memaksa dan membiasakan jiwa untuk taat kepada Allah membutuhkan waktu. Dan perlu tegar menghadapi potensi penyimpangan nafsu.
Maka itu, bersungguh-sungguh selalu dan ikatlah agar tidak berontak. Jiwa dan setan serta hawa nafsu adalah musuh kalian. Deklarasikan perang atas mereka.
Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.” (QS. At Taubah: 123)
Jangan letakkan senjata taubat dan istigfar yang kita miliki.
Abu Muslim Al-Khaulani menyediakan sebuah cambuk di mihrabnya. Ia gunakancambuk itu untuk memukul kedua kakinya jika lelah berdiri dan melakukan ketataan dan dikatakan kepadanya,
“Bangun, demi Allah akan aku hasung engkau kepada Allah dengan kuat sampai engkau yang lelah dan bukan aku yang lelah.”

X