Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang ingin bergembira melihat catatan amalnya, maka perbanyaklah istighfar”. (Hadits Shahih)
Dalam sabda yang lain:
Barangsiapa yang memohonkan ampun kepada kaum muslimin dan muslimat, maka Allah akan menuliskan setiap mukmin dan mukminat satu kebaikan.”
Allah berfirman:
Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.”(QS. Nuh: 10 )
 
Sumber :
Ramadhan Sepenuh Hati, M. Lili Nur Aulia

X