Setan pun Takut Padanya

Oleh: Muhammad Syukron Muchtar
 
Suatu ketika, Rasulullah SAW kedatangan beberapa orang wanita Quraisy, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai permasalahan, dan diantara mereka ada yang bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi dari nada Rasulullah SAW.
Disaat terjadi diskusi antara Rasulullah SAW dan wanita-wanita Quraisy tersebut, tiba-tiba datang sahabat Umar Bin Khattab dan memohon izin untuk masuk dan bertemu Rasulullah SAW. Wanita-wanita Quraisy itupun segera bersembunyi dibalik tirai. Setelah diizinkan, Umar Bin Khattab pun masuk dan disambut dengan senyuman oleh Rasulullah SAW.
Melihat Rasulullah tersenyum Umar Bin Khattab berkata : “Wahai Rasul, apakah gerangan yang membuatmu tersenyum?”
Rasulullah SAW menjawab : “Karena aku heran melihat mereka (wanita Quraisy). Sebab ketika mendengar suaramu, mereka segera bersembunyi dibalik tirai
Umar Bin Khattab berkata : “Engkau lebih berhak untuk dimuliakan daripada aku wahai Rasulullah”
Umar pun mendekati wanita-wanita Quraisy tersebut seraya berkata : “Wahai kalian yang menjadi musuh bagi diri kalian sendiri. Apakah kalian takut padaku dan tidak takut pada Rasulullah SAW?”
Mereka menjawab : “Karena engkau lebih keras dari Rasulullah SAW wahai Umar”
Rasulullah SAW pun bersabda : “Wahai Umar! Demi jiwaku yang berada didalam genggaman-Nya. Tidaklah syetan mendapatimu berjalan disebuah lembah melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lewati
ed : danw

X