Syeikh Al Qaradhawi: Membela Baitul Maqdis Adalah Urusan Umat Islam