Menjadikan bulan Ramadhan sebagai Syahrut Tarbiyah, Dakwah dan Jihad